29 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, którego najważniejszymi odbiorcami są dzieci. Głośne czytanie stymuluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo i rozwija wyobraźnię. Święto to zostało ustanowione z inicjatywy Polskiej Izby Książki, a jego data odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży.

Narodowy program

W roku szkolnym 2022/2023 bibliotekarz szkolny, we współpracy z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, zorganizował konkurs o tytuł „Czytelnika Miesiąca” i „Czytelnika Roku”, który był przeznaczony dla uczniów klas I-III.

W roku szkolnym 2022/2023 bibliotekarz szkolny we współpracy z wychowawczyniami edukacji wczesnoszkolnej przeprowadził projekt czytelniczy pod hasłem „Zaczarowany świat baśni”, który był przeznaczony dla uczniów klas trzecich.

Głównymi celami projektu było: rozbudzanie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą i motywowanie do czytania oraz doskonalenie umiejętności przekazywania nabytych wiadomości i kształcenie umiejętności odbioru dzieł literackich.

W roku szkolnym 2022/2023 bibliotekarz szkolny, we współpracy z wychowawczyniami edukacji wczesnoszkolnej, przeprowadził projekt czytelniczy pod hasłem „W baśniowym świecie”, który był adresowany do uczniów klas drugich.

Głównymi celami projektu było: rozbudzanie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą i motywowanie do czytania oraz doskonalenie umiejętności przekazywania nabytych wiadomości i kształcenie umiejętności odbioru dzieł literackich.