Z radością pragniemy poinformować,

że nasza szkoła już po raz drugi otrzymała dotację

z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

w wysokości 15 000 złotych

na zakup książek do biblioteki szkolnej

oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

 

Tytuł „CZYTELNIKA MIESIĄCA STYCZNIA I LUTEGO” otrzymali:

Klasa 1a - Antoni Wiktor

Klasa 1b - Karol Zieliński

Klasa 2a – ex aequo Jan Balonek, Patrycja Orda

Klasa 3a – Lena Dębska

W roku szkolnym 2022/2023 biblioteka szkolna we współpracy z wychowawcami edukacji wczesnoszkolnej organizuje konkurs o tytuł „Czytelnika Miesiąca”„Czytelnika Roku”, który jest adresowany do uczniów klas I-III.

Plakat prezent

W roku szkolnym 2022/2023 biblioteka szkolna we współpracy z wychowawcami edukacji wczesnoszkolnej organizuje konkurs o tytuł „Czytelnika Miesiąca” i „Czytelnika Roku”, który jest adresowany do uczniów klas I-III.

Konkurs trwa od listopada do maja. Zadaniem uczestników konkursu jest regularne wypożyczanie i czytanie książek z biblioteki szkolnej oraz uzupełnianie Karty Czytelnika na dany miesiąc.