Myślą przewodnią zajęć rozwijających z przyrody jest dążenie nauczyciela do stymulowania aktywności poznawczej i twórczej uczniów. Chodzi bowiem nie tylko o samo pobudzenie zainteresowań, lecz również o właściwe ukierunkowanie ciekawości poznawczej uczniów. Program koła to poszerzenie i uzupełnienie wiadomości z zakresu przyrody i biologii. Zakłada się, że uczniowie posiadają już podstawową wiedzę z zakresu tego przedmiotu.

Na zajęciach dzieci przygotowywały: preparaty, prowadziły obserwacje przy pomocy mikroskopu, lupy, lornetki. Pokusiliśmy się także o poprowadzenie zajęć z anatomii, preparując serce świni. Dzieci prowadziły doświadczenia oraz hodowały ogrody w szkle i przesadzały. W terenie rozpoznawaliśmy drzewa, kwiaty oraz kręgowce i bezkręgowce. Zainteresowani uczniowie poszerzali wiedzę przygotowując się do konkursu EDI. Dzieci wzięły udział w szkolnym pikniku – promowały zdrowe, wartościowe przekąski. Na zajęciach wykorzystywaliśmy także tablice interaktywną, do ćwiczeń wordwall (robiły quizy, krzyżówki, gry). Dzieci robiły wystawki tematyczne swoich prac strefie ciszy.

Jednak najważniejszym sukcesem jest to, że dzieciaki na tych zajęciach były zawsze zainteresowane i uśmiechnięte. Często o wyborze eksperymentu czy rodzaju zajęć terenowych dzieci współdecydowały z prowadzącym.

E. Laskowska