Zespół Szkolno-Przedszkolny posiada bardzo dobrą bazę lokalową. Uczniowie w procesie edukacji korzystają z dwunastu sal lekcyjnych, biblioteki, świetlicy, sali sportowej i „Orlika”. W szkole prężnie działa nowocześnie wyposażona kuchnia ze stołówką. Mamy również bibliotekę, świetlicę, gabinet pedagoga i pielęgniarki. Przedszkole zajmuje cztery pomieszczenia z oddzielną szatnią i wewnętrzną łazienką. Do 2015 roku największą bolączką szkoły był brak placu zabaw w pobliżu szkoły. Społeczność szkolna doczekała się realizacji tego przedsięwzięcia. W 2015 roku został oddany do użytku nowoczesny plac zabaw, który służy najmłodszym.

Dzięki przychylności władz, staraniom pana wójta – Mariusza Krystiana i zaangażowaniu dyrekcji szkoły, uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego od roku 2018/2019 uczą się w kompleksowo wyremontowanej i przebudowanej placówce. Termomodernizacja objęła cały budynek w środku i na zewnątrz. Remont szkoły trwał nieprzerwanie od czerwca 2017 roku do sierpnia 2018 roku.

Sale lekcyjne, w których odbywają się zajęcia są teraz jasne i przestronne. Budynek spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa. Do wyremontowanych pomieszczeń zostały zakupione nowe meble, krzesełka i stoliki. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, które pozwalają im na wszechstronny rozwój przez zabawę. Szkoła cały czas doposażana jest w tablice interaktywne, projektory i inne pomoce wpływające na poprawę procesu dydaktycznego.

Uczniowie starsi korzystają z klasopracowni: matematycznej, języka polskiego, historycznej i biologiczno-chemicznej. W najbliższych planach jest utworzenie nowoczesnej pracowni do nauki języków obcych i modernizacja pracowni komputerowych, jednak są to kosztowne przedsięwzięcia i musimy pozyskać na nie fundusze.

Joanna Dębska, Agnieszka Harmata