27 października w naszej szkole przeprowadzono warsztaty dla uczniów klas VI-VII. Tematami zajęć były: „Komunikacja bez agresji”, „Wzajemny szacunek i akceptacja” oraz „Trudności emocjonalne i sposoby radzenia sobie z nimi”.

Zajęcia odbyły się na sześciu godzinach lekcyjnych, przeprowadziła je pani Joanna Kulig - psycholog z Polskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie. Warsztaty miały na celu budowanie miłej atmosfery w klasie, współpracy oraz nabywanie przez uczniów umiejętności świadomego rozpoznawania emocji i radzenia sobie nimi. Uczniowie podczas warsztatów poznali techniki umiejętnego rozwiązywania konfliktów i nieporozumień klasowych z wzajemnym poszanowaniem siebie. Dowiedzieli się także czym jest świadomość emocjonalna i jak można radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi.

W trakcie zajęć wspólnie zastanawiali się nad tym, w jaki sposób można zbudować dobry i wspierający się zespół klasowy. Rozmawiali o tolerancji i akceptacji siebie nawzajem. Rozpoznawali i nazywali swoje emocje i uczucia im towarzyszące.

Warsztaty miały formę aktywnej pracy uczniów. Pracowano na prezentacji multimedialnej i ćwiczeniach, zarówno indywidualnych jak i grupowych. Pod koniec zajęć uczniowie za pomocą technik relaksacyjnych mogli wyciszyć się i przemyśleć omawiane zagadnienia.

Katarzyna Wiecheć