24 listopada uczniowie klas VII-VIII uczestniczyli w akcji edukacyjnej pt: „Hazard? Nie daj się wciągnąć!”. Podczas prelekcji uczniowie zapoznali się z bardzo szerokim zagadnieniem, jakim jest hazard.

Dowiedzieli się między innymi o tym, czym jest hazard oraz jakie są skutki uprawiania hazardu; jak wpływa na zdrowie i jakie może nieść ze sobą konsekwencje społeczne oraz prawne. Poruszono zagadnienia coraz bardziej popularnych gier online dla osób niepełnoletnich, które zawierają elementy hazardu. Uczniowie dowiedzieli się, że to rosnące na popularności zjawisko niesie ze sobą wiele problemów.

Hazard coraz częściej przybiera formy, które wzbudzają ciekawość i są atrakcyjne dla młodzieży. Dlatego tak ważna jest profilaktyka oraz przekazywanie wiedzy na temat dostępnej w tym zakresie pomocy.

Katarzyna Wiecheć

pedagog szkolny