Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…

wtedy proste – DZIĘKUJĘ – zawiera wszystko, co chcemy wyrazić.