W tym roku przedszkolnym grupa Misie przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego pt.: „Z darami natury świat nie jest ponury”. Projekt realizowany był od września 2023 r. do maja 2024 r. Głównym celem projektu było kształtowanie postaw proekologicznych i pobudzanie kreatywności dzieci.

Wykonanie poszczególnych zadań sprawiło dzieciom wiele radości. Był to czas kiedy dzieci mogły bezpośrednio obcować z naturą, poznawać przyrodę poprzez obserwację, eksperymenty i odkrywanie.

Lista wykonanych zadań wynikających z projektu to:

1. „Co w trawie piszczy?” – zajęcia przyrodnicze w terenie.

2. „W słoiku zamknięte” – zajęcia plastyczne odbijanie w farbie połówek owoców.

3. „Piękno z natury” – naturalne dekoracje sali i kącikach przyrodniczego.

4. „Gazetowelove” – zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem gazet.

5. „Pułapka na owady” – obserwowanie owadów.

6. „Co nam w duszy gra?” – zorganizowanie rodzinnego konkursu ekologicznego pt. „EKOLUDEK”.

7. „Jak być eko?” – opracowanie i zorganizowanie przedstawienie ekologicznego pt.: „Chrońmy las, póki czas”.

Wykonaliśmy 7 z proponowanych 20 zadań i otrzymaliśmy certyfikat!

K. Kozak