W tym roku przedszkolnym grupa Biedronki przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego pt.: „Gramy Zmysłami”. Projekt realizowany był od września 2023 r. do maja 2024 r. Głównym celem projektu było innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci.

Wykonanie poszczególnych zadań sprawiło dzieciom wiele radości. Był to czas kiedy dzieci mogły wielozmysłowo poznawać świat. Dzięki stymulowaniu wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych dzieci rozbudziły swoją kreatywność oraz rozszerzyły świadomość własnego ciała.

Lista wykonanych zadań wynikających z projektu to:

  1. SENSORYCZNY TOR PRZESZKÓD

  2. MASA PLASTYCZNA

  3. SENSORYCZNA CHOINKA

  4. AKADEMIA SMAKU

  5. BRUDNE ZADANIE

  6. SENSORYCZNA PISANKA

  7. DŹWIĘKI WOKÓŁ NAS

  8. SENSORYCZNE PUDEŁKO

Za wykonanie wszystkich zadań otrzymaliśmy certyfikat!

G. Knapik, W. Bałys