Na świetlicy szkolnej został zorganizowany konkurs plastyczny „Moje oczy widzą coś pięknego…". Tematem pracy było ujęcie piękna, które dziecko widzi własnymi oczami. Celami konkursu były: rozwój wyobraźni plastycznej oraz ćwiczenie sprawności manualnej, twórcza organizacja czasu wolnego, wspieranie edukacji artystycznej oraz uwrażliwienie na piękno otaczającego świata.

Udział wzięły następujące dzieci: Zuzanna Stańczyk, Michał Karamański, Olivier Cichoń, Maria Wójtowicz, Lidia Dębska, Zofia Kurdziel, Patrycja Orda.

Wyniki konkursu:

  • miejsce I - ex aequo: Zofia Kurdziel, Patrycja Orda

  • miejsce II -ex aequo: Maria Wójtowicz, Lidia Dębska

  • miejsce III: Olivier Cichoń

Dziękujemy za udział w konkursie i serdecznie gratulujemy!

Agata Flaga