15 września „Świetliki” obchodziły Międzynarodowy Dzień Kropki. Z tej okazji każde dziecko w swoim ubiorze miało akcent kropki.

Ogólnopolska Akcja „Zdrowo i Sportowo”, do której w tym roku szkolnym przystąpiła świetlica szkolna, ma na celu promowanie przede wszystkim aktywności fizycznej wśród dzieci najmłodszych (3-10 lat).

W roku szkolnym 2021/22 świetlica szkolna przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa ze sztuką”.

Głównym celem projektu jest propagowanie sztuki w korelacji z założeniami pedagogiki freblowskiej, nauczyciel ma stwarzać uczniom warunki do twórczej aktywności w procesie zabawy oraz wprowadzać w świat sztuki.

Zabawa jest nauką, nauka zabawą.

Im więcej zabawy, tym więcej nauki”.

(Glenn Doman)

 

 

Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.