29 lutego w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Języka Ojczystego. W tym dniu raz odbył się VIII Gminny Konkurs o tytuł „Mistrza Kaligrafii 2024”. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziała Pani Elżbieta Wójcicka - Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Wadowicach.

W gminnym etapie uczestniczyło 33 uczniów, wyłonionych podczas eliminacji szkolnych, którzy reprezentowali szkoły z terenu Gminy Spytkowice: Szkołę Podstawową w Miejscu, Szkołę Podstawową nr 2 w Spytkowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach.

Zadaniem uczestników konkursu było przepisanie tekstów przygotowanych przez organizatorów, zgodnie z obowiązującymi w sztuce kaligrafii zasadami oraz zaprojektowanie inicjału (w kl. IV-VIII).

Rok 2024 został ogłoszony Rokiem Czesława Miłosza, dlatego teksty nawiązywały do twórczości tego wielkiego twórcy literatury, języka i kultury.

W tym roku konkurs został przeprowadzony dla trzech kategorii wiekowych: kl. I-III, kl. IV-VI, kl. VII-VIII. Z każdej grupy wiekowej zostało wyłonionych po trzech laureatów - I, II i III miejsca.

Prace uczestników, według kryteriów zawartych w regulaminie, oceniała Komisja w składzie:

  • Kierownik Biblioteki Pedagogicznej W Wadowicach p. Elżbieta Wójcicka - przewodnicząca,

  • Nauczyciel SP w Miejscu p. Elżbieta Bizoń - członek,

  • Nauczyciel ZSP w Ryczowie p. Joanna Starowicz - członek,

  • Nauczyciel ZSP w Spytkowicach p. Ewa Gawlik - członek,

  • Nauczyciel ZSP w Bachowicach p. Beata Nowak - członek.

W celu zapewnienia obiektywnej oceny jurorów prace zostały podpisane dwucyfrowym kodem zamiast imienia i nazwiska.

 

WYNIKI KONKURSU:

KLASY I-III:

MISTRZ KALIGRAFII 2024” – Liliana Bobula z SP w Miejscu

II MIEJSCE – Amelie Warzecha z ZSP w Bachowicach

III MIEJSCE – Julia Jenczała z SP w Miejscu

 

KLASY IV-VI:

MISTRZ KALIGRAFII 2024” – Barbara Szarek z ZSP w Spytkowicach

II MIEJSCE – Milena Wierdonek z ZSP w Bachowicach

III MIEJSCE – Weronika Domagała z ZSP w Bachowicach

 

KLASY VII-VIII:

MISTRZ KALIGRAFII 2024” – Igor Masłowski z ZSP w Spytkowicach

II MIEJSCE – Maja Charnas z ZSP w Spytkowicach

III MIEJSCE – Milena Czyszczoń z ZSP w Ryczowie

 

Za zdobycie tytułu „Mistrza Kaligrafii” główną nagrodą w każdej kategorii wiekowej były statuetki i zestawy piśmiennicze, a za II za III miejsca - zestawy piśmiennicze. Wszyscy uczestniczy otrzymali upominki - słodycze i gadżety promocyjne Gminy Spytkowice.

Nagrody i poczęstunek dla uczestników konkursu zostały ufundowane przez:

  • Urząd Gminy w Spytkowicach - zestawy piśmiennicze i gadżety promocyjne Gminy Spytkowice,

  • Spółdzielnię Uczniowską „Stokrotka” z ZSP w Bachowicach - statuetki,

  • Lewiatan” w Spytkowicach - słodycze,

  • Piekarnię SUŚLIK - poczęstunek dla uczestników,

  • Radę Rodziców przy ZSP w Bachowicach - poczęstunek dla uczniów i nauczycieli.

 

Organizatorzy konkursu: Elżbieta Marek, Magdalena Balonek, Ewelina Bułka -dziękują wszystkim Darczyńcom za wsparcie naszej inicjatywy.

Dziękujemy również Koordynatorom Szkolnym za przeprowadzenie etapu szkolnego oraz Paniom obradującym w jury podczas konkursu.

Elżbieta Marek

Zdjęcia: Magdalena Balonek