Uczniowie z klas trzecich w roku szkolnym 2022/2023 uczestniczyli w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym o nazwie: „Kreatywne Prace Plastyczne, który w naszej szkole był realizowany jako innowacja pedagogiczna i trwał od 1 września 2022 r. do 30 maja 2023 r.

Głównymi celami projektu było zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju, kreatywności dzieci poprzez twórcze działania plastyczne.

Czynności uczniów polegały na samodzielnym tworzeniu prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą najbliższym otoczeniem dziecka za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych i mieszanych tj. mokre w mokrym, malowanie nitką, barwienie papieru kawałkami bibuły, stemplowanie, wyklejanie, wykorzystanie folii aluminiowej, malowanie na kleju, rysunki 3D.

Raz w miesiącu jedna kreatywna praca była wysyłana przez nauczyciela do organizatora w postaci zdjęcia z odpowiednią notatką i po uprzedniej weryfikacji została umieszczona na stronie Facebooka autora projektu, pod postem oznaczonym Kreatywne Prace Plastyczne.

Udział w projekcie „Kreatywne Prace Plastyczne” pozwalał uczniom na zabawy z kolorami, plamami, różnymi fakturami, stemplami czy kreskami i był bazą niekonwencjonalnych pomysłów. Umożliwiał uczniom rozwijać własną wyobraźnię, ekspresję plastyczną, naturalną kreatywność dzieci oraz dostarczał wiele radości i pozytywnych emocji. Po wykonaniu i zaliczeniu 9 zadań projektowych, każda klasa otrzymała CERTYFIKAT.

W. Pituch, K. Folga

W klasie 3 a i 3 b uczniowie wykonali następujące prace plastyczne:

Technika Mokre w mokre, Dynia, Słoneczniki, Jesienne drzewo, Choinka, Las zimą, Żonkile 3D, Drzewo z foli aluminiowej, Zamek malowany na folii, Kwitnące drzewo, Bazie,Tulipany, Malowanie nitką.