Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi,

nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje

przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”.

                                                          (Janusz Korczak)

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach to instytucja oświatowa, w skład której na dzień dzisiejszy, wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Gołby i Przedszkole.

W roku szkolnym 2021/2022 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uczęszcza 312 wychowanków – 84 przedszkolaków i 228 uczniów.

 

Przedszkole:

Oddział 9-godz. „Misie” – Katarzyna Kozak, Halina Jędrocha – 25 dzieci

Oddział 9-godz. „Biedronki” – Karolina Szarek, Gabriela Knapik – 25 dzieci

Oddział „0” „Słoneczka” – Alina Gołba – 17 dzieci

Oddział „0” „Motylki” – Anna Wiktor – 17 dzieci

 

Szkoła Podstawowa:

Klasa Ia – Joanna Migdał – 14 uczniów

Klasa Ib – Halina Wójtowicz – 16 uczniów

Klasa IIa – Wanda Pituch – 16 uczniów

Klasa IIb – Kinga Folga – 14 uczniów

Klasa IIIb – Lucyna Maślana – 15 uczniów

Klasa IIIb – Justyna Kaptur – 15 uczniów

Klasa IV – Łucja Kucia-Supron – 27 uczniów

Klasa V – Edyta Laskowska – 23 uczniów

Klasa VI – Grzegorz Dzidek – 17 uczniów

Klasa VII – Marzena Chrapkiewicz – 29 uczniów

Klasa VIIIa – Beata Nowak – 19 uczniów

Klasa VIIIb – Janina Jezierska-Bobak – 23 uczniów

Niezależnie od zmian, jakie zachodzą w szkolnictwie, priorytetem dla dyrekcji, nauczycieli, pedagogów i pracowników naszej szkoły jest dobro dziecka, a jego wychowanie i wykształcenie stanowią najważniejszy cel.

Zgodnie z misją placówki: „Uczymy mądrze, wychowujemy w prawdzie, kształcimy poszanowanie dla drugiego człowieka, historii, tradycji”. Biorąc pod uwagę potrzeby rozwojowe naszych uczniów, tak organizujemy pracę, by wychowankom zapewnić wszechstronny rozwój i przygotować ich nie tyko do egzaminów zewnętrznych i dalszej edukacji, ale również do pełnienia w przyszłości życiowych ról społecznych. W swoich działaniach kierujemy się chrześcijańskimi wartościami i zasadami tolerancji. Pragniemy naszym wychowankom przekazać taką wiedzę, która gwarantowałaby im start w dorosłe życie. Młodzi ludzie, których wychowuje placówka będą kiedyś przecież decydować o losach kraju i to szkoła ma obok rodziców przygotowywać ich do pełnienia funkcji społecznych i współdziałania.

Chcemy, aby nasza szkoła była dla uczniów drugim domem, do którego każdy przychodzi z przyjemnością i w którym panuje miła, życzliwa i przyjazna atmosfera.

Agnieszka Harmata, Joanna Dębska