DZIEŃ PATRONA SZKOŁY PDF Drukuj Email
Wtorek, 27. Listopad 2018 06:32

     W dniu 15 listopada, od 21 lat nasza szkoła obchodzi Dzień Patrona, którym jest nasz rodak - ks. prałat doktor Franciszek Gołba. Był on niewątpliwie jednym z czołowych społeczników galicyjskich swego czasu. Jako kapłan troszczył się o rozwój życia religijnego swoich rodaków, jako społecznik dążył do wszechstronnego rozwoju Bachowic poprzez spółdzielczość rolniczą, rozwój oświaty rolniczej, unowocześnianie produkcji rolnej, wreszcie przez zahamowanie podziału gospodarstw.

Ze wsi zacofanej gospodarczo i zaniedbanej moralnie, Bachowice stały się przykładem postępu społecznego i religijnego. Dlatego, aby to wszystko co dokonał nasz Patron na terenie Bachowic, nie uległo zapomnieniu, hasłem przewodnim tegorocznego święta szkoły były „Dzieła ks. prałata doktora Franciszka Gołby”. Tym samym włączyliśmy się w obchody 200-lecia szkolnictwa w Bachowicach, które przez cały rok szkolny są organizowane na terenie naszej placówki.

     Po Mszy św. odprawionej w kościele przez ks. Franciszka Jeleśniańskiego, uczniowie klasy szóstej przedstawili w formie prezentacji zdjęciowej, to co zbudował na terenie Bachowic ks. Gołba. Dla najmłodszych uczniów była to niezwykła lekcja historii lokalnej, ponieważ niektóre budynki już nie istnieją, a kilka z nich ma inne zastosowanie niż w swoim zamyśle miał Ksiądz Prałat.

     Na zakończenie oficjalnych obchodów Dnia Patrona społeczność szkolna udała się na grób ks. prałata Franciszka Gołby, gdzie złożyła kwiaty i zapaliła znicze. Jak każdego roku przez cały dzień w szkole młodzież pełniła wartę honorową przed tablicą upamiętniającą naszego Patrona. Można było również zobaczyć wystawę prac plastycznych uczniów klas I-III, wykonanych na konkurs pt. „Ks. Franciszek Gołba – przyjaciel przyrody”.

Joanna Dębska

Fotografie: Magdalena Balonek, Joanna Dębska