Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz roku szkolnego 2017-2018 PDF Drukuj Email

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017r.

3.

Koniec I semestru

31 stycznia 2018r.

4.

Ferie zimowe

12 - 25 lutego 2018r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 3 kwietnia 2018r.

6.

Egzamin Gimnazjalny

  • część humanistyczna
  • część matematyczno-przyrodnicza
  • część z języka nowożytnego


18 kwietnia 2018r.

19 kwietnia 2018r.

20 kwietnia 2018r.

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych


22 czerwca 2018
r.


8.

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2018r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2017/2018

w wymiarze ośmiu:


22 grudnia 2017 r. (piątek) – konkurs kolęd i pastorałek, wigilie klasowe

18 kwietnia 2018 r. (środa) – egzamin gimnazjalny (cz. humanistyczna)

19 kwietnia 2018 r. (czwartek) – egzamin gimnazjalny (cz. matematyczno-przyrodnicza)

20 kwietnia 2018 r. (piątek) - egzamin gimnazjalny (cz. z języka nowożytnego)

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)

2 maja 2018 r. (środa)

4 maja 2018 r. (piątek)

1 czerwca 2018 r. (piątek)