KONKURS "WINTER TIME!" Drukuj
środa, 30 stycznia 2019 17:18

WINTER TIME!


Zapraszam uczniów klas IV-VI SP

do udziału w szkolnym konkursie

z języka angielskiego

pt: "Winter time".


Konkurs ma na celu zachętę do usystematyzowania wiedzy z języka angielskiego z zakresu słownictwa dotyczącego sportów  i zabaw zimowych, stroju zimowego, pogody, nazw miesięcy, dni tygodnia i pór roku.

Dodatkowo uczniowie klasy IV SP będą sprawdzali swoją wiedzę   obejmującą:

- czasownik "to be",

- czasownik "have got",

- there is/ there are,

- zaimki osobowe oraz wskazujące,

- zwroty grzecznościowe.

      Uczniowie klasy V SP (oprócz wymagań dla klasy IV), będą musieli wykazać się znajomością czasów teraźniejszych: Present Simple   i Present Continuous.

       Uczniowie klasy VI SP dodatkowo będą sprawdzali swoją wiedzę  z czasów Past Simple i Present Perfect.

     
     Test będzie się składał z kilku zadań.
Zostaną przyznane po trzy miejsca w każdej grupie wiekowej. Najwyższe miejsca zostaną nagrodzone oceną celującą oraz nagrodą niespodzianką.

 

     Konkurs odbędzie się dnia 25 lutego 2019r.  Chętni do udziału w konkursie proszeni są o zgłaszanie się do Pani Marzeny Chrapkiewicz do dnia 18 lutego 2019r.