W roku szkolnym 2022/2023 bibliotekarz szkolny we współpracy z wychowawczyniami edukacji wczesnoszkolnej przeprowadził projekt czytelniczy pod hasłem „Zaczarowany świat baśni”, który był przeznaczony dla uczniów klas trzecich.

Głównymi celami projektu było: rozbudzanie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą i motywowanie do czytania oraz doskonalenie umiejętności przekazywania nabytych wiadomości i kształcenie umiejętności odbioru dzieł literackich.

Projekt trwał od stycznia do maja. W każdym miesiącu uczniowie mieli za zadanie przeczytać wskazany tekst literacki (były to głównie baśnie Ch. H. Andersena oraz J. i W. Grimmów), a następnie odpowiedzieć na różne pytania dotyczące treści. Wśród zadań znalazły się m.in.: pytania zamknięte i otwarte, chronologia wydarzeń, krzyżówki, rekwizyty, pytania typu prawda-fałsz, uzupełnij lub dokończ zdania, cytaty i inne.

W każdym miesiącu uczniowie z najwyższymi wynikami z testu otrzymywali oceny z języka polskiego – 6 lub 5 pkt., w zależności od liczby zdobytych punktów. Po zakończeniu projektu punkty uzyskane przez uczniów z wszystkich testów zostały podliczone i uczestnicy z najwyższymi wynikami zostali nagrodzeni. Wśród zwycięzców znaleźli się:

 

I MIEJSCE:

Lena Dębska - kl. 3a

Amelia Przybyło - kl. 3b

 

II MIEJSCE:

Magdalena Korjakowska - kl. 3a

Natan Górecki - kl. 3b

 

III MIEJSCE:

Franciszek Widlarz - kl. 3a

Michał Karamański - kl. 3b

 

GRATULUJEMY ZAANGAŻOWANIA W PROJEKT

I UZYSKANIA WYSOKICH WYNIKÓW!!!

Elżbieta Marek