23 kwietnia odbył się szkolny konkurs profilaktyczny „Bezpiecznym być i zdrowo żyć” dla klas V-VII. Klasy reprezentowało trzech przedstawicieli.

W związku z obchodami Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu - miesiąca kwietnia, w naszej szkole przeprowadzono następujące działania:

17 kwietnia w naszej szkole został przeprowadzony program profilaktyczny „Spinacz”. Jest on oparty na modelu profilaktyki zintegrowanej obejmujący zachowania ryzykowne młodzieży w obszarze uzależnień behawioralnych. Jego celem jest udzielenie wsparcia młodzieży w okresie dorastania oraz szersze spojrzenie na tematykę cyberbezpieczeństwa.

10 kwietnia odbyły się w naszej szkole „Niebieskie Igrzyska” olimpiada sportowa dla całej społeczności szkolnej. „Niebieskie Igrzyska” są formą obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu przypadającego na 2 kwietnia oraz Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu.

Corocznie, 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. Dzień ustanowiony został przez przedstawicieli państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych 21 stycznia 2008 r. Jego głównym przesłaniem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa o problemach osób zmagających się z tym schorzeniem.