24 listopada uczniowie klas VII-VIII uczestniczyli w akcji edukacyjnej pt: „Hazard? Nie daj się wciągnąć!”. Podczas prelekcji uczniowie zapoznali się z bardzo szerokim zagadnieniem, jakim jest hazard.

Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów.

Ma prawo do posiadania własnego zdania.

Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci - są ludzie…”.

                                                         (Janusz Korczak)

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Prawa człowieka zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dotyczą każdej osoby od chwili narodzin. Dzieci chronione są prawami zawartymi w uchwalonej 20 listopada 1989 r. Konwencji o Prawach Dziecka.

16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 r., z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej.

27 października w naszej szkole przeprowadzono warsztaty dla uczniów klas VI-VII. Tematami zajęć były: „Komunikacja bez agresji”, „Wzajemny szacunek i akceptacja” oraz „Trudności emocjonalne i sposoby radzenia sobie z nimi”.

W związku z Międzynarodowym Dniem Tolerancji obchodzonym 16 listopada każdego roku, ogłaszamy pod hasłem „Dzień Tolerancji - choć każdy z nas jest inny, bądźmy tolerancyjni” następujące konkursy:

  • profilaktyczny plastyczny dla uczniów z klas I-III

  • profilaktyczny literacki dla uczniów klas IV-VIII.

 

Pedagodzy:

Agata Flaga, Katarzyna Wiecheć

Załączniki:
Download this file (Regulamin_literacki.pdf)Regulamin_literacki44 kB
Download this file (Regulamin_plastyczny.pdf)Regulamin_plastyczny49 kB