W roku szkolnym 2022/2023 biblioteka szkolna we współpracy z wychowawcami edukacji wczesnoszkolnej organizuje konkurs o tytuł „Czytelnika Miesiąca”„Czytelnika Roku”, który jest adresowany do uczniów klas I-III.

Plakat prezent

W roku szkolnym 2022/2023 biblioteka szkolna we współpracy z wychowawcami edukacji wczesnoszkolnej organizuje konkurs o tytuł „Czytelnika Miesiąca” i „Czytelnika Roku”, który jest adresowany do uczniów klas I-III.

Konkurs trwa od listopada do maja. Zadaniem uczestników konkursu jest regularne wypożyczanie i czytanie książek z biblioteki szkolnej oraz uzupełnianie Karty Czytelnika na dany miesiąc.

25 listopada, z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, w oddziałach przedszkolnych został przeprowadzony konkurs recytatorski „Mój przyjaciel - MIŚ”. Uczestniczyło w nim 8. przedszkolaków z młodszej i starszej grupy wiekowej.

Uczestnicy konkursu recytowali wiersze o ukochanych przez wszystkie dzieci „misiakach - słodziakach”. Ocenie podlegały m.in.: odpowiedni do możliwości dziecka dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, interpretacja tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny tj. uzasadniony gest sceniczny, strój, rekwizyty.

23 października w Cukierni „Maja” w Spytkowicach uczniowie klas 7 i 8 wraz z nauczycielami przeprowadzili spotkanie czytelnicze pod hasłem „Niezwykłe przygody zwierząt”, które było adresowane do młodszych dzieci.