16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 r., z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej.

Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi:

Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

Obchody Dnia Tolerancji mają na celu:

  • znalezienie głębszych przyczyn nietolerancji,

  • zmobilizowanie opinii publicznej na rzecz tolerancji i informowania jej o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji,

  • wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, naukowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań.

W naszej szkole z tej właśnie okazji przygotowano gazetkę szkolną oraz zorganizowano konkursy pt.

Dzień Tolerancji - choć każdy z nas jest inny, bądźmy tolerancyjni”

  • plastyczny przeznaczony dla klas I-III, polegał na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką,

  • literacki przeznaczony dla klas IV-VIII, polegał na napisaniu wiersza zawierającego min. cztery zwrotki.

W konkursie plastycznym udział wzięli:

- Zuzanna Latko, kl. Ia

- Barbara Kurdziel, kl. Ia

- Zofia Dudko, kl. Ib

- Blanka Korzeniowska, kl. Ib

- Martyna Wyrobisz, kl. Ib

- Liliana Wyrobisz, kl. IIa

- Karol Zieliński, kl. kl. IIb

- Patrycja Orda, kl. kl. IIIa

- Zofia Kurdziel, kl. IIIa

- Olga Sołtys, kl. IIIb

 

W konkursie literackim udział wzięli:

- Lena Sołtys, kl. V

- Ksawery Korzeniowski, kl. VI

- Kacper Zieliński, kl. VI

- Radosław Matura, kl. VII

 

Wyniki konkursu plastycznego:

miejsce I (ex aequo): Zofia Dudko, Patrycja Orda

miejsce II (ex aequo): Karol Zieliński, Olga Sołtys

miejsce III – Zofia Kurdziel

Wyniki konkursu literackiego:

miejsce I – Lena Sołtys

miejsce II – Ksawery Korzeniowski

miejsce III – Radosław Matura

 

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursach. Gratulujemy zwycięzcom!

Katarzyna Wiecheć, Agata Flaga