Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów.

Ma prawo do posiadania własnego zdania.

Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci - są ludzie…”.

                                                         (Janusz Korczak)

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Prawa człowieka zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dotyczą każdej osoby od chwili narodzin. Dzieci chronione są prawami zawartymi w uchwalonej 20 listopada 1989 r. Konwencji o Prawach Dziecka.

Dzięki temu powszechnie akceptowanemu dokumentowi większość państw świata zobowiązanych jest do zapewnienia dzieciom podstawowych praw. Zgodnie z przyjętymi obowiązkami państwa mają za zadanie działać na rzecz zapewnienia dziecku ochrony i opieki w takim stopniu, w jakim jest to niezbędne dla jego dobra. Konwencja deklaruje również, aby instytucje, służby i inne jednostki odpowiedzialne za opiekę lub ochronę dzieci dostosowywały się do norm ustanowionych przez władze.

Niestety na całym świecie trwają konflikty zbrojne, które narażają pierwsze i główne podstawowe prawo dzieci, czyli prawo dzieci do życia. Ponadto, według najnowszego badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jedno na troje dzieci (32%) doświadczyło przemocy fizycznej lub (i) psychicznej ze strony bliskich dorosłych. 26 % dzieci doświadczyło wykorzystywania seksualnego bez kontaktu fizycznego, a 8% dzieci z kontaktem fizycznym (źródło: fdds.pl). Dane pokazują, że jako społeczeństwo mamy wiele do zrobienia w kwestii ochrony dzieci przed przemocą. Warto być uważnym na symptomy przemocy, nie przechodzić obojętnie obok dzieci, które mogą być krzywdzone. Dzięki reakcji na krzywdę wobec dzieci przywracamy młodym osobom poczucie bezpieczeństwa dając im tym samym szansę na wyjście z sytuacji krzywdzenia. Nie mamy niestety wpływu na to co dzieje się poza granicami naszego kraju, jednak mamy wpływ na to co dzieje się wokół nas. Nie bądźmy obojętni na to co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu, jeżeli zauważamy przejawy krzywdzenia dzieci.

Zachęcam do obejrzenia miniserialu „Nieobojętni”, który w poruszający sposób opowiada o tym, jak bardzo istotne jest, aby nie zostawiać dzieci bez opieki w obliczu przemocy. Film powstał dzięki Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która włączyła się w Kampanię 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Można go obejrzeć na stronie fundacji REAGUJ.fdds.pl lub na kanale YouTube Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Dobrze byłoby, gdyby 20 listopada – Dzień Praw Dziecka był dniem, w którym cała nasza uwaga skierowana będzie na dzieci i ich prawa. Istotnym jest, aby od najmłodszych lat rodzice i nauczyciele edukowali dzieci na temat ich praw po to, aby mieli ich pełną świadomość i umieli reagować w sytuacjach, gdy dochodzi do ich łamania.

Magdalena Mastalska-Ryndak

psycholog