Z okazji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia przeprowadzono w naszej szkole konkurs na Mistrza Tabliczki Mnożenia. Celem konkursu było sprawdzenie biegłości w posługiwaniu się tabliczką mnożenia oraz rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów.

Uczniowie klas IV-VIII mieli za zadanie w krótkim czasie wykazać się wiedzą z zakresu tabliczki mnożenia. Każda klasa wyłoniła mistrza i wicemistrza spośród siebie.

Wyniki ukształtowały się następująco:

MISTRZOWIE:

klasa 4a - Karol Stańczyk

klasa 4b - Michał Karamański

klasa 5 - Zofia Łosiowska

klasa 6 - Tomasz Karamański

klasa 7 - Aleksandra Galus

klasa 8 - Hubert Polanek

WICEMISTRZOWIE:

klasa 4a - Magdalena Placek

klasa 4b - Zofia Mazgaj

klasa 5 - Jakub Balonek, Milena Wierdonek, Krzysztof Woźniak

klasa 6 - Miłosz Rzepa

klasa 7 - Marlena Kadzik, Miłosz Kowalczyk

klasa 8 - Krzysztof Bęgziak

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do pogłębiania wiedzy matematycznej.

Wioleta Folga