W roku szkolnym 2022/2023 bibliotekarz szkolny, we współpracy z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, zorganizował konkurs o tytuł „Czytelnika Miesiąca” i „Czytelnika Roku”, który był przeznaczony dla uczniów klas I-III.

W roku szkolnym 2022/2023 bibliotekarz szkolny we współpracy z wychowawczyniami edukacji wczesnoszkolnej przeprowadził projekt czytelniczy pod hasłem „Zaczarowany świat baśni”, który był przeznaczony dla uczniów klas trzecich.

Głównymi celami projektu było: rozbudzanie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą i motywowanie do czytania oraz doskonalenie umiejętności przekazywania nabytych wiadomości i kształcenie umiejętności odbioru dzieł literackich.

W roku szkolnym 2022/2023 bibliotekarz szkolny, we współpracy z wychowawczyniami edukacji wczesnoszkolnej, przeprowadził projekt czytelniczy pod hasłem „W baśniowym świecie”, który był adresowany do uczniów klas drugich.

Głównymi celami projektu było: rozbudzanie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą i motywowanie do czytania oraz doskonalenie umiejętności przekazywania nabytych wiadomości i kształcenie umiejętności odbioru dzieł literackich.

 

Tytuł „CZYTELNIKA MIESIĄCA MAJA otrzymali:

Klasa 1a - Liliana Wyrobisz

Klasa 1b - Karol Zieliński

Klasa 2a - Jan Balonek

Klasa 3a - Kinga Kucia

 

Tytuł „CZYTELNIKA MIESIĄCA KWIETNIA otrzymali:

Klasa 1a - Liliana Wyrobisz

Klasa 1b - Karol Zieliński

Klasa 2a - Zofia Kurdziel

Klasa 3a - Magdalena Placek

Klasa 3b - Zofia Wiktor