DYREKCJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BACHOWICACH

 

DYREKTOR

mgr Agnieszka Harmata

 

WICEDYREKTOR

mgr Ilona Dzidek

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BACHOWICACH 2022/2023

 

mgr Agnieszka Harmata – dyrektor, język polski

mgr Ilona Dzidek – wicedyrektor, matematyka

Magdalena Balonek – nauczyciel współorganizujący kształcenie, świetlica

mgr Weronika Bałys – wychowanie przedszkolne

mgr Ewelina Bułka – język angielski

mgr Marzena Chrapkiewicz – język angielski

mgr Michał Chrząszcz – geografia

mgr Magdalena Dębińska-Sikora – język niemiecki

mgr Joanna Dębska – religia

mgr Piotr Duman – fizyka

mgr Grzegorz Dzidek – wychowanie fizyczne, technika, edb

mgr Agata Flaga – nauczyciel współorganizujący kształcenie, pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne

mgr Kinga Folga – edukacja wczesnoszkolna, plastyka

mgr Wioleta Folga – matematyka

mgr Alina Gołba – wychowanie przedszkolne

 Halina Jędrocha – wychowanie przedszkolne

mgr Justyna Kaptur – edukacja wczesnoszkolna

mgr Sławomir Kasperek – wychowanie fizyczne

mgr Gabriela Knapik – wychowanie przedszkolne, muzyka

mgr Katarzyna Kozak – wychowanie przedszkolne

mgr Kamila Kozioł-Ćwiertka – edukacja wczesnoszkolna, wdż

mgr Łucja Kucia-Supron – język polski, doradztwo zawodowe

mgr Edyta Laskowska – przyroda, biologia, chemia

mgr Elżbieta Marek – biblioteka

mgr Lucyna Maślana – edukacja wczesnoszkolna

mgr Joanna Migdał – edukacja wczesnoszkolna, logopedia

mgr Beata Nowak – język polski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

ks. mgr Jerzy Skórkiewicz – religia

mgr Karolina Szarek świetlica, logopedia

mgr Katarzyna Wiecheć – pedagog

mgr Anna Wiktor – wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne

mgr Halina Wójtowicz  – edukacja wczesnoszkolna

mgr Barbara Zbigniewicz – historia, wos, informatyka

 

 

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BACHOWICACH

 

 

SEKRETARIAT

Justyna Mazur

 

 

POMOC W PRZEDSZKOLU

Beata Przystał

 

 

KUCHNIA

Iwona Cieślik

Grażyna Kubarska

Elżbieta Hałatek

Urszula Plizga

 

OBSŁUGA

Sabina Jasińska

Jadwiga Kajdas

Iwona Stańczyk

Gabriela Szewczyk

 

KONSERWATOR

Mirosław Szewczyk