Małopolskie Kuratorium Oświaty co roku organizuje Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych. W tym roku szkolnym, Dominik Warzecha z klasy VIII przeszedł przez 3 etapy Konkursu, osiągając bardzo wysokie wyniki na każdym z nich.

Podczas etapu wojewódzkiego Dominik otrzymał 74 punkty. Uzyskał tytuł Finalisty Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego w roku szkolnym 2022/2023. Jesteśmy dumni i serdecznie gratulujemy tak wysokiego wyniku.

Uczniowi należą się gratulacje tym większe, że opanował wiadomości jeszcze nieomawiane na lekcjach i pokonał bardzo liczną grupę uczniów z całego województwa. Życzymy dalszych sukcesów.

Marzena Chrapkiewicz