Od 1997 roku, 15 listopada nasza szkoła obchodzi Dzień Patrona, którym jest nasz rodak - ks. prałat doktor Franciszek Gołba. Dzięki Jego działalności, Bachowice stały się przykładem postępu społecznego i religijnego.

Najważniejszym punktem obchodów tego dnia była Msza św. w intencji nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły. Na zaproszenie ks. Jerzego Skórkiewicza Mszy św. przewodniczył i wygłosił okolicznościowe kazanie - ks. Rafał Kasperek. Jak się okazało, ks. Rafał pochodzi z parafii Szaflary, gdzie wikarym był ks. Gołba.

Wspomnienie słowno-muzyczne o rodzinie, życiu i działalności ks. Gołby w wykonaniu uczniów klasy VI oraz chóru szkolnego zakończyło uroczystości w kościele. Następnie społeczność szkolna udała się na grób ks. prałata doktora Franciszka Gołby, gdzie złożyła kwiaty, zapaliła znicze oraz odmówiła modlitwę.

Jak każdego roku, przez cały dzień w szkole, młodzież pełniła wartę honorową przed tablicą upamiętniającą naszego Patrona. Na korytarzu można było również zobaczyć gazetki przedstawiające drzewo genealogiczne Rodziny Gołbów i fotografie przedstawiające życie najmłodszego brata naszego Patrona – Józefa. Podczas lekcji wychowawczych uczniowie zapoznali się z życiem i dokonaniami ks. Franciszka Gołby.

Joanna Dębska

Zdjęcia: Łucja Kucia-Supron i wychowawcy klas