Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”.

W naszej szkole z okazji Dnia Praw Człowieka, na przerwach, uczniowie z klasy VII i klas VIII przypinali uczniom i pracownikom szkoły kotyliony symbolizujące ten ważny dla wszystkich ludzi dzień. Prowadzono krótkie pogadanki i wygłaszano hasła przypominające o tym, że każdemu człowiekowi przysługują takie same prawa. Uczniowie chętnie słuchali, przyłączali się do akcji i robili pamiątkowe zdjęcia. Ponadto na korytarzu została wykonana tematyczna gazetka.

Dzień Praw Człowieka obchodzony jest co roku 10 grudnia - w dniu, w którym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło w 1948 roku Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Ten przełomowy dokument głosi niezbywalne prawa, które przysługują każdemu jako istocie ludzkiej. To jest najczęściej tłumaczonym dokumentem na świecie, dostępny w ponad 500 językach.

Istota praw człowieka:

  • stanowią niezwykle ważny element właściwego funkcjonowania człowieka jako jednostki, społeczeństw i narodów;

  • zespół praw i wolności o charakterze moralnym, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na jakąkolwiek jego cechę;

  • zbiór postulatów domagających się poszanowania wartości najcenniejszych dla człowieka, takich jak życie, godność, wolność, swobodny rozwój;

  • odmowa poszanowania praw człowieka stanowi nie tylko krzywdę dla jednostki, ale sprzyja niepokojom społecznym i politycznym oraz przemocy i konfliktom zarówno wewnątrz społeczeństw, jak i między narodami.

  • poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej uważa się za podstawę wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie.

 

Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmiku o Prawach Człowieka

Dzień Praw Człowieka 10.12 - YouTube

 

Justyna Podgórna