W naszej szkole, tuż przy szkolnym sklepiku, została zamontowana nowoczesna stacja do segregacji odpadów, którą wygrałam dla szkoły realizując Ogólnopolski projekt „Lekcja nieśmiecenia”.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie ogłasza XI edycję Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje”. Tematem przewodnim tegorocznego fotografowania małopolskiej przyrody jest „Piękno lasu”.

Nasze Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody zgłosiło się do udziału w ogólnopolskim konkursie „Jestem Eko” dla klas IV-VIII. Organizatorem konkursu jest Instytut Badań Edukacyjnych, a patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki.

W dniach 16-18 września odbył się 29. Finał Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania świata. Tegoroczne hasło kampanii brzmiało: „Wszystkie śmieci są nasze”. Celem tej akcji jest budowanie wspólnej odpowiedzialności za stan naszego miejsca życia.

W maju zdobyliśmy nagrodę w konkursie Fundacji Nasza Ziemia za ciekawy projekt klimatyczny i otrzymaliśmy grant w wysokości 2000 zł. Do 24 czerwca, zgodnie z regulaminem Fundacji, należało zrealizować projekt i przedstawiać na bieżąco sprawozdania z wykonanej pracy.