Myślą przewodnią zajęć rozwijających z przyrody jest dążenie nauczyciela do stymulowania aktywności poznawczej i twórczej uczniów. Chodzi bowiem nie tylko o samo pobudzenie zainteresowań, lecz również o właściwe ukierunkowanie ciekawości poznawczej uczniów. Program koła to poszerzenie i uzupełnienie wiadomości z zakresu przyrody i biologii. Zakłada się, że uczniowie posiadają już podstawową wiedzę z zakresu tego przedmiotu.

Dzieci i młodzież kochają swoich pupili, więc wspólnie postanowiliśmy, że pasjonaci będą mogli całej klasie zaprezentować swoich podopiecznych, opowiedzieć o ich niszy ekologicznej i zachęcać do poszukiwania pasji. Każdy prelegent przedstawiał zwierzątko, mówił o pielęgnacji, odżywianiu, higienie oraz odpowiadał na pytania kolegów i koleżanek.

Podsumowując zajęcia rozwijające z przyrody wybraliśmy się do Zatora, aby poznać historię miasta. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wizyty w siedzibie Stowarzyszenia Doliny Karpia, gdzie Pani Prezes opowiedziała nam o działalności Stowarzyszenia. Dzieci otrzymały prezenty pamiątkowe: gry edukacyjne, informatory, albumy przyrodnicze.

Żyjemy szybko, nie zastanawiając się nad otaczającym nas światem. Wychodzimy z domu, biegiem ruszamy do pracy, szkoły. Nie dostrzegamy piękna, które jest wokół. Możemy godzinami rozmawiać o muzyce, zupełnie nie słysząc dźwięków natury. Zachwycać się dziełami malarzy, pomijając krajobrazy znajdujące się za oknem.

Kto sadzi drzewa, kocha innych poza sobą”.

                                               (Thomas Fuller)

Nadmierna eksploatacja Ziemi doprowadziła naszą planetę do krytycznej sytuacji. Drastycznie maleją jej zasoby naturalne, prowadzona jest masowa wycinka lasów, morza i oceany są coraz bardziej zanieczyszczone, a na skutek ogromnej emisji CO2 i innych gazów nasila się efekt cieplarniany. Niektóre zmiany są już nieodwracalne, inne możemy jeszcze zatrzymać.