Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest 23 kwietnia. Jest to coroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. W tym dniu świętują autorzy, wydawnictwa, księgarnie… ale przede wszystkim, czytelnicy.

Za nami pół roku spędzonych na wspólnej zabawie i poznawaniu siebie na świetlicy szkolnej. Zdążyliśmy się już ze sobą zaprzyjaźnić.

Grupa „Świetlików”

z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach

serdecznie dziękuje Państwu Małgorzacie i Rafałowi Hojny

za przekazane pomoce plastyczne.

Jak co roku w naszej szkole odbył się bal karnawałowy na świetlicy.

Na świetlicy szkolnej został zorganizowany konkurs plastyczny „Moje oczy widzą coś pięknego…". Tematem pracy było ujęcie piękna, które dziecko widzi własnymi oczami. Celami konkursu były: rozwój wyobraźni plastycznej oraz ćwiczenie sprawności manualnej, twórcza organizacja czasu wolnego, wspieranie edukacji artystycznej oraz uwrażliwienie na piękno otaczającego świata.